مادلین ئۆڵبرایت
هۆڵەندی
مادلین ئۆڵبرایت
57

فایلی کتێب
داگرتن